اطلاعیه دبیرخانه کنگره درباره اقامت شرکت کنندگان محترم متقاضی اسکان در هتل

2024-06-06 15:49

Written by Ehsan Ehsan in Thursday 2024-06-06 15:49

بدینوسیله به اطلاع می رساند  
طی مذاکرات انجام شده با مدیریت محترم هتل اسرم ساری ، امکان رزرو هتل برای سه شب و چهار روز اقامت همراه با صبحانه رایگان در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه با ۲۰ درصد تخفیف برای شرکت کنندگان محترم کنگره فراهم آمده است .  

شماره هتل جهت رزرو اسکان 
۰۱۱-۳۳۲۵۵۰۹۰-۳
۰۱۱-۳۳۲۴۶۵۳۹

News

Feedback

What is your opinion? Click on the stars you want.

Comments (0)

No Comment yet. Be the first!

Post a comment